На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор, је на седници одржаној 2. јула размотрио захтеве достављене у јуну 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4.став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Земун ДМ: 37.000,00 – по члану9.137,00 динара;

ОпОр Зрењанин МЈ: 33.000,00 – по члану  13.378,90 динара;

ОпОр Зрењанин МП: 33.000,00 – по члану  8.852,1 динара;

ОпОр Бела Црква СБ: 30.000,00 – по члану 13.750,00 динара;

ОпОр Врање МД: 33.000,00 – по члану  9.947,88 динара;

ОпОр Бачка Топола НБ: 35.000,00 – по члану 12.000,00динара;

ОпОр Пирот ТЉ: 33.000,00 – по члану 15.697,49 динара;

ОпОр Краљево ТВ: 30.000,00 – по члану  14.48129 динара;

ОпОр Крагујевац РД: 33.000,00 – по члану 11.067,20 динара;

ОпОр Прокупље ТВ: 35.000,00 – по члану 4.849,35 динара;

ОпОр Зрењанин СН: 30.000,00 – по члану  13.010,24 динара;

ОпОр Ниш ЂП: 35.000,00 – по члану  12.462,57 динара;

ОпОр Ниш ЂБ: 33.000,00 – по члану  14.950,10 динара;

ОпОр Сремска Митровица КА: 35.000,00 – по члану  9.371,07 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. и на основу члана 3. став 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Горњи Милановац ТС:25.000

ОпОр  Пирот СМ: 25.000

ОпОр Сремска Митровица ЛЖ:20.000

ОпОр Зајечар КК: 10.000

ОпОрНови Београд ЈР: 10.000

ОпОр  Смедерево ЏН: 25.000

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000

ОпОр Прокупље МР: 15.000

ОпОр Ниш ВМ: 25.000

ОпОр Прокупље ЈД: 15.000

ОпОр Краљево ПК: 25.000

ОпОр Крагујевац НС: 20.000

ОпОр  Нови Београд БС: 20.000

ОпОр Нови Београд НС: 25.000

ОпОр Вождовац ПС: 25.000

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 5. јула 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1.јула до 31. јула 2021. године биће решавани почетком августа 2021. Године

                                                                                                                        Извршни одбор