На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. Јуна 2021.године, размотрио захтеве достављене у мају 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ниш ЂВ: 33.000,00 – по члану 13.742,79 динара;

ОпОр Прoкупље ВС: 35.000,00 – по члану 15.089,86 динара;

ОпОр Крагујевац ММ: 35.000,00 – по члану 12.524,50 динара;

ОпОр Нови Београд МЉ: 33.000,00 – по члану 16.852,26 динара;

ОпОр Нови Сад БМ: 35.000,00 – по члану 11.819,65 динара;

ОпОр Кикинда ПД: 33.000,00 – по члану 16.109,76 динара;

ОпОр Нови Београд ДС: 35.000,00 – по члану 11.312,52 динара;

ОпОр Нови Сад СД: 33.000,00 – по члану 16.658,33 динара;

ОпОр Крагујевац ВМ: 33.000,00 – по члану 16.868,37 динара;

ОпОр Вождовац БН: 30.000,00 – по члану 17.053,61 динара;

ОпОр Вождовац ВС: 35.000,00 – по члану 12.423,59 динара;

ОпОр Вождовац ПА: 35.000,00 – по члану 8.942,50 динара;

ОпОр Краљево КЈ: 33.000,00 – по члану 10.858,33 динара;

ОпОр Крушевац ОБ: 33.000,00 – по члану 12.213,66 динара;

ОпОр Ужице ЈЖ: 33.000,00 – по члану 12.713,44 динара;

ОпОр Сремска Митровица БД: 30.000,00 – по члану 13.574,76 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Београд АБ: 10.000,00 –

ОпОр Зајечар ФМ: 25.000,00 –

ОпОр Зајечар ММ: 15.000,00 –

ОпОр Прокупље ПМ: 15.000,00 –

ОпОр Земун БД: 15.000,00 –

 

Ц) На основучлана3. став2.Правилника.

ОпОр Нови Београд МД: 25.000,00 –

ОпОр Стара Пазова ОД: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад БС: 25.000,00 –

 

ОпОр Звездара ГМ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд НС: 25.000,00 –

ОпОр Раковица РМ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш РЗ: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац АВ: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац АД: 25.000,00 –

ОпОр Смедеревска Паланка ИП: 25.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 4. јуна 2021. године.

Захтевикојибудудостављениод1. до 30. јуна 2021. године биће решавани почетком јула 2021. године.

                                                                                                            Извршни одбор