Додела социјалне и хуманитарне помоћи у априлу 2021. године

Dodela socijalne i humanitarne pomoći u aprilu 2021. godine

 

На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. маја 2021.године, размотрио захтеве достављене у априлу 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом  4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Књажевац ЂБ: 33.000,00 – по члану 11.721,15 динара;

ОпОр Прокупље КГ: 33.000,00 – по члану 16.469,07 динара;

ОпОр Прокупље ВБ: 30.000,00 – по члану 13.637,23 динара;

ОпОр Прокупље МИ: 35.000,00 – по члану 7.855,53 динара;

ОпОр Зајечар ТМ: 33.000,00 – по члану 15.562,08 динара;

ОпОр Зајечар БТ: 33.000,00 – по члану 15.800,12 динара;

ОпОр Ваљево МА: 35.000,00 – по члану 10.038,00 динара;

ОпОр Лесковац ЈС: 33.000,00 – по члану 15.789,97 динара;

ОпОр Вождовац МВ: 35.000,00 – по члану 16.483,56 динара;

ОпОр Ниш ЦД: 35.000,00 – по члану 7.451,76 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ДМ: 30.000,00 – по члану 15.666,70 динара;

ОпОр Алексинац МЗ: 30.000,00 – по члану 13.245,07 динара;

ОпОр Сремска Митровица ДБ: 30.000,00 – почлану 16.950,00 динара;

ОпОр Стара Пазова ЈС: 35.000,00 – по члану 8.911,40 динара;

ОпОр Крушевац МЗ: 35.000,00 – по члану 6.531,34 динара;

ОпОр Алексинац МС:30.000,00 – по члану 15.834,93 динара;

ОпОр Звездара КТ: 33.000,00 – по члану 12.826,80 динара;

ОпОр Звездара БГ: 33.000,00 – по члану 6.816,50 динара;

ОпОр Чачак ПВ: 33.000,00 – по члану 11.327,07 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Чукарица КГ: 10.000,00 –

ОпОр Крагујевац МС: 20.000,00 –

ОпОр Крагујевац КД: 20.000,00 –

ОпОр Пожега КМ: 15.000,00 –

ОпОр Прокупље АД: 10.000,00 –

ОпОр Ниш МЗ: 25.000,00 –

ОпОр Обреновац ЈЗ: 10.000,00 –

ОпОр Краљево ГМ: 10.000,00 –

ОпОр Нови Београд ГМ: 30.000,00 –

ОпОр Вождовац ЂВ: 20.000,00 –

ОпОр Прокупље ПС: 10.000,00 –

ОпОр Ваљево ЕС: 10.000,00 –

ОпОр Кикинда СМ: 10.000,00 –

ОпОр Бела Црква КМ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево МЖ: 15.000,00 –

ОпОр Зрењанин ЛМ: 10.000,00 –

ОпОр Крагујевац СС: 15.000,00 –

 

Ц) На основу члана 3. став 2.Правилника.

ОпОр Краљево ЈН: 25.000,00 –

ОпОр Ћуприја РМ: 25.000,00 –

ОпОр Ћуприја ИА: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад БМ: 25.000,00 –

ОпОр Ваљево РБ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш МВ: 25.000,00 –

ОпОр Смедеревска Паланка ЕЈ: 25.000,00 –

ОпОр Смедеревска Паланка ПИ: 25.000,00 –

ОпОр Врање МВ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево ЈМ: 25.000,00 –

ОпОр Краљево МЉ: 25.000,00 –

ОпОр Чачак МЗ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ШИ: 25.000,00 –

OпОр Врање ММ: 25.000

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. маја 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1.маја до 31. маја 2021. gодине биће решавани почетком јуна 2021. Године

Извршни одбор