На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Извршни одбор је на седници одржаној 5.априла 2021.године, размотрио захтеве достављене у марту2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези с ачланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ужице ЈЗ: 33.000,00 – по члану7.110,68 динара;

ОпОр Пирот ИД: 30.000,00 – по члану12.646,91 динара;

ОпОр Пирот РС: 30.000,00 – по члану15.657,73 динара;

ОпОр Смедерево ТЈ: 30.000,00 – по члану12.909,36 динара;

ОпОр Суботица ВС: 35.000,00 – по члану8.380,00 динара;

ОпОр Ниш ГГ: 33.000,00 – по члану11.350,66 динара;

ОпОр Крагујевац ВЗ: 33.000,00 – по члану14.400,00 динара;

ОпОр Нови Београд БД: 33.000,00 – по члану12.935,83 динара;

ОпОр Нови Београд ДР: 35.000,00 – по члану10.286,00 динара;

ОпОр Нови Сад ШД: 30.000,00 – по члану11.089,66 динара;

ОпОр Панчево ЈН: 33.000,00 – по члану10.706,04 динара;

ОпОр Крушевац МГ: 30.000,00 – по члану14.600,00 динара;

ОпОр Земун МБ: 33.000,00 – по члану14.015,58 динара;

ОпОрЗемун ЂЗ: 33.000,00 – по члану11.177,58 динара

ОпОр Земун РВ: 33.000,00 – по члану13.686,26 динара

ОпОр Нови Београд ОС: 33.000,00 – по члану11.842,50 динара

ОпОр Ужице МС: 30.000,00 – по члану13.762,00 динара

ОпОр Крагујевац МБ: 33.000,00 – по члану15.023,00 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Вршац БС:30.000,00 –

ОпОр Ужице КМ:15.000,00 –

ОпОр Пирот ГМ:25.000,00 –

ОпОр Нови Београд МС:20.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈС:20.000,00 –

ОпОр Панчево ЛВ:15.000,00 –

ОпОр Зајечар ИБ:30.000,00 –

ОпОр Нови Сад МЂ: 12.000,00 –

ОпОр Вождовац РД: 15.000,00 –

ОпОр Чачак ПМ: 15.000,00 –

ОпОр Панчево ИБ: 6.000,00 –

ОпОр Ваљево ЖМ: 10.000,00 –

ОпОр Вршац РР: 15.000,00 –

ОпОр Ћуприја ЂД: 10.000,00 –

ОпОр Звездара ПВ: 15.000,00 –

ОпОр Пожега ББ: 15.000,00 –

ОпОр Панчево ШД: 15.000,00 –

 

Ц) На основу члана 3. став2. Правилника.

ОпОр Суботица ЛГ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд АЗ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ТС: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд МД: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац ВН: 25.000,00 –

ОпОр  Нови Сад АД: 25.000,00 –

ОпОр Стара Пазова ММ: 25.000,00 –

ОпОр Стара Пазова СН: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац МС: 25.000,00 –

ОпОрУжице МР: 25.000,00 –

ОпОр Ниш КК: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЈЗ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд МН: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд БМ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ШС: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЂР: 25.000,00 –

ОпОр Обреновац АЗ: 25.000,00 –

ОпОр Бела Црква ИН: 25.000,00 –

ОпОр Суботица МБ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево КК: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ЂВ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад ГС: 25.000,00 –

Новчана средства су уплаћена на текућерачуне 6. априла 2021. године.

Захтеви који буду достављени од1. до 30. априла 2021. Године биће решавани почетком маја 2021. Године

Извршни одбор