На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3.марта2021. године, размотрио захтеве достављене у фебруару 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Нови Београд ИБ: 35.000,00 – по члану 8.795,71 динара;

ОпОр Краљево ПР: 40.000,00 – по члану 6.272,82 динара;

ОпОр Нови Сад ВЗ: 33.000,00 – по члану 1.425,16 динара;

ОпОр Обреновац ММ: 33.000,00 – по члану 8.830,98 динара;

ОпОр Крушевац КХ: 33.000,00 – по члану 12.795,48 динара;

ОпОр Ниш ЈС: 35.000,00 – по члану 10.472,26 динара;

ОпОр Ниш МС: 30.000,00 – по члану 15.980,00 динара;

ОпОр Смедерево СЉ: 35.000,00 – по члану 9.657,68 динара;

ОпОр Шабац ММ: 35.000,00 – по члану 8.585,99 динара;

ОпОр Зајечар МД: 40.000,00 – по члану 5.496,83 динара;

ОпОр Стара Пазова ЛМ: 33.000,00 – по члану 7.902,00 динара;

ОпОр Земун ГД: 35.000,00 – по члану 11.410,66 динара;

ОпОр Нови Сад ЕГ: 35.000,00 – по члану 5.79,00 динара

ОпОр  Ваљево ГД: 30.000,00 – по члану 9.502,67 динара

ОпОр Ниш ДГ: 33.000,00 – по члану 10.668,75 динара

ОпОр Земун МЗ: 33.000,00 – по члану 6.670,42 динара

ОпОр Пирот ММ: 30.000,00 – по члану 13.505,75 динара

ОпОр Пирот ПЗ: 33.000,00 – по члану 13.996,33 динара

ОпОр Смедерево АЗ: 30.000,00 – по члану 9.532,94 динара

ОпОр Нови Београд ДМ: 30.000,00 – по члану 14.636,49 динара

 

Б) Здравственозбрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4.став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Ниш МО: 30.000,00 –

ОпОр Нови Београд ИЗ: 25.000,00 –

ОпОр Стара Пазова ЦС: 25.000,00 –

ОпОр Краљево ВНД: 15.000,00 –

ОпОр Лесковац ИО: 25.000,00 –

ОпОр Раковица ЦВ: 15.000,00 –

ОпОр Ниш ИТ: 20.000,00 –

ОпОр Ниш ЋР: 20.000,00 –

Ц) На основу члана 4. став 2. Правилника који су  преминули од Covida-19

 

ОпОр Нови Сад ЗА: 25.000,00 –

ОпОр Обреновац ЈГ: 25.000,00 –

ОпОр Ужице СС: 25.000,00 –

ОпОр Крагујевац НР: 25.000,00 –

ОпОр Земун БС: 25.000,00 –

ОпОр Горњи Милановац РВ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ЈС: 25.000,00 –

ОпОр Краљево ПМ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЉМ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ТБ: 25.000,00 –

ОпОр Нoви Београд ИД: 25.000,00 –

 

Новчана средства ће biti уплаћена на текуће рачуне до 8. марта 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1.марта до 31. марта 2021. године биће решавани почетком априла 2021. године.

Извршни одбор