На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 3. фебруару 2021.године, размотрио захтеве достављене у јануару 2021. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Стара Пазова СМ: 32.000,00 – по члану 12.388,22 динара;

ОпОр Крагујевац НС: 28.000,00 – по члану 15.664,00 динара;

ОпОр Крагујевац КМ: 28.000,00 – по члану 16,188,26 динара;

ОпОр Крагујевац БС: 28.000,00 – по члану 14.073,33 динара;

ОпОр Палилула РР: 36.000,00 – по члану 8.101,27 динара;

ОпОр Вождовац ТР: 32.000,00 – по члану 12.144,16 динара;

ОпОр Пирот ЂР: 32.000,00 – по члану 12.839,92 динара;

ОпОр Раковица МВ: 32.000,00 – по члану 15.700,00 динара;

ОпОр Суботица СР: 32.000,00 – по члану 11.225,70 динара;

ОпОр Нови Београд ПМ: 32.000,00 – по члану 12.353,61 динара;

ОпОр Нови Београд АД: 32.000,00 – по члану 10.883,67 динара;

ОпОр Земун ТС: 32.000,00 – по члану 15.264,66 динара;

ОпОр Лозница ЖТ: 32.000,00 – по члану 16.197,68 динара;

ОпОр Крушевац ЛМ: 36.000,00 – по члану 6.998,92 динара;

ОпОр Лозница ВС: 36.000,00 – по члану 8.518,04 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ЖМ: 40.000,00 – по члану 11.922,54 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника.

 

ОпОр Смедерево ДУ: 15.000,00 –

ОпОр Ужице МВ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад МЂ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000,00 –

ОпОр Земун ВН: 25.000,00 –

ОпОр Зајечар ЈД: 20.000,00 –

ОпОр Зајечар ПМ: 20.000,00 –

 

В) На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 2. Правилника

који су преминули од COVIDА-19 и пребољели COVID-19.

 

ОпОр Нови Сад МЉ: 32.000,00 –

ОпОр Стара Пазова ЈМ: 32.000,00 –

ОпОр Раковица ОР: 32.000,00 –

ОпОр Шабац ТГ: 32.000,00 –

ОпОр Краљево ПС: 32.000,00 –

ОпОр Земун СГ: 32.000,00 –

ОпОр Крагујевац ЂС: 32.000,00 –

ОпОр Крагујевац ДС: 32.000,00 –

ОпОр Земун ЧП: 32.000,00 –

ОпОр Нови Београд БВ: 32.000,00 –

ОпОр Нови Београд НС: 32.000,00 –

ОпОр Нови Београд ТБ: 32.000,00 –

ОпОр Нови Београд ЂМ: 32.000,00 –

ОпОр Ниш УВ: 32.000,00 –

ОпОр Суботица РД: 32.000,00 –

ОпОр Суботица ЕЖ: 32.000,00 –

ОпОр Суботица ГБ: 32.000,00 –

ОпОр Панчево СМ: 15.000,00 –

ОпОр Ниш СМ: 15.000,00 –

ОпОр Ниш БЈ: 10.000,00 –

ОпОр Ниш ВД: 10.000,00 –

ОпОр Врање ФЗ: 10.000,00 –

ОпОр Ужице ТМ: 10.000,00 –

ОпОр Земун ВМ: 10.000,00 –

ОпОр Ваљево ПО: 10.000,00 –

ОпОр Нови Сад БС: 10.000,00 –

ОпОр Сомбор ЈЗ: 10.000,00 –

ОпОр Бачка Топола ОД: 10.000,00 –

ОпОр Сомбор ЈЗ: 10.000,00 –

ОпОр Суботица БИ: 10.000,00 –

ОпОр Лесковац КБ: 10.000,00 –

 

Новчана средства ће се уплатити на текуће рачуне до 8. фебруара 2021. године.

Захтеви који буду достављени од 1. фебруара до 28. фебруара 2021. године биће решавани почетком марта 2021. године.                                                                                               

                                                                                                                        Извршни одбор