На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, је на седници одржаној 28. децембра 2020. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Раковица КР: 32.000,00 – по члану 15.970,00 динара;

ОпОр Зајечар ХЏ: 36.000,00 – по члану 12.531,42 динара;

ОпОр Зајечар ЈП: 32.000,00 – по члану 8.744,59 динара;

ОпОр Краљево МС: 28.000,00 – по члану 15.446,00 динара;

ОпОр Земун ББ: 32.000,00 – по члану 14.162,97 динара;

ОпОр Нови Сад ДМ: 28.000,00 – по члану 15.333,33 динара;

ОпОр Земун ОД: 32.000,00 – по члану 10.893,64 динара;

ОпОр Нови Сад МН: 32.000,00 – по члану 15.052,00 динара;

ОпОр Крагујевац СЗ: 32.000,00 – по члану 14.330,87 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка БД: 28.000,00 – по члану 15.871,99 динара;

ОпОр Нови Сад ЈД: 28.000,00 – по члану 13.550,00 динара;

ОпОр Звездара ББ: 32.000,00 – по члану 13.402,33 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. и

ставом 2. члана 4. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

 

ОпОр Краљево КС: 20.000,00 –

ОпОр Врање ХХ: 30.000,00 –

ОпОр Земун КП: 25.000,00 –

ОпОр Чукарица АЧ: 25.000,00 –

ОпОр Панчево МЖ: 15.000,00 –

ОпОр Ниш МС: 18.000,00 –

ОпОр Зрењанин ОГ: 25.000,00 –

ОпОр Зрењанин СМ: 7.000,00 –

ОпОр Зрењанин ЛММ: 25.000,00 –

ОпОр Вршац ПМ: 15.000,00 –

ОпОр Звездара ТМ: 15.000,00 –

ОпОр Панчево ВБ: 10.000,00 –

ОпОр Земун ГМ: 35.000,00 –

ОпОр Земун МБ: 15.000,00 –

ОпОр Земун ИД: 15.000,00 –

ОпОр Обреновац КР: 25.000,00 –

ОпОр Обреновац ММ: 15.000,00 –

ОпОр Зрењанин РЛ: 35.000,00 –

ОпОр Обреновац ВД: 25.000,00 –

ОпОр Врање СД: 20.000,00 –

ОпОр Ваљево ЂН: 35.000,00 –

ОпОр Зрењанин МЗ: 35.000,00 –

ОпОр Нови Сад ЈБ: 10.000,00 –

ОпОр Вождовац НН: 25.000,00 –

ОпОр Раковица МВ: 20.000,00 –

ОпОр Шабац ЈС: 35.000,00 –

ОпОр Зрењанин БД: 35.000,00 –

ОпОр Алексинац СС: 35.000,00 –

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 30. децембра 2020. године.

Захтеви који буду достављени од 1. јануара до 31. јануара 2021. године биће решавани почетком фебруара 2021. године.

Извршни одбор