Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је Управи за војно здравство допис следеће садржине:

„Више корисника здравствених услуга обратило нам се молбом да им рефундирају трошкова за набављену вакцину. Наиме, у очекивању да војне здравствене установе буду снабдевене вакцинама против грипа за особе старије од 65 година, више војних пензионера, да би предупредили објективну опасност, купили су у апотеци немачку тровалентну вакцину, која је недавно доспела на наше тржиште и на тај начин се заштитили. То је веома важно у ситуацији када вреба и вирус корона.

Цена вакцине против грипа премашила је износ од 1.000 динара. У ситуацији када је у једној породици двоје војних осигураника, тај трошак представља значајан терет. С обзиром на чињеницу да је у примарној здравственој заштити вакцинација најважнија и да је бесплатна, молимо вас да размотрите и одобрите рефундацију потрошених средстава на име вакцинације.”