На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. децембраа 2020. године, размотрио захтеве достављене у новембру 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Звездара УМ: 28.000,00 – по члану 9.930,50 динара;

ОпОр Ниш ДЗ: 36.000,00 – по члану 11.172,93 динара;

ОпОр Нови Београд ПМ: 32.000,00 – по члану 15.809,33 динара;

ОпОр Чукарица ДН: 36.000,00 – по члану 13.452,81 динара;

ОпОр Пирот НБ: 28.000,00 – по члану 14.586,92 динара;

ОпОр Ниш ЈЗ: 36.000,00 – по члану 6.177,63 динара;

ОпОр Земун ТМ: 36.000,00 – по члану 11.509,44 динара;

ОпОр Сурдулица РЖ: 32.000,00 – по члану 15.339,00 динара;

ОпОр Краљево ГС: 36.000,00 – по члану 11.725,29 динара;

ОпОр Чукарица СВ: 32.000,00 – по члану 15.593,66 динара;

ОпОр Ниш СВ: 32.000,00 – по члану 13.968,84 динара;

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Шабац ММ: 20.000,00 –

ОпОр Краљево МП: 20.000,00 –

ОпОр Пирот ИД: 15.000,00 –

ОпОр Вршац ПМ: 25.000,00 –

ОпОр Суботица ДБ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш АН: 20.000,00 –

ОпОр Обреновац ГС: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд П.Љ. : 25.000,00 –

ОпОр Вождовац ДЗ: 25.000,00 –

 

Ц) На основу члана 4. став 2. Правилника и Одлуке председника УВПС

ОпОр Лесковац СР: 35.000,00 –

ОпОр Лесковац АВ: 35.000,00 –

ОпОр Ваљево АН: 35.000,00 –

ОпОр Панчево ЗМ: 35.000,00 –

ОпОр Панчево КН: 35.000,00 –

ОпОр Панчево ПЗ: 35.000,00 –

ОпОр Ваљево ЛД: 35.000,00 –

ОпОр Пирот КС: 35.000,00 –

ОпОр Ужице ШМ: 35.000,00 –

ОпОр Ниш КД: 35.000,00 –

 

Новчана средства ће се уплатити на текуће рачуне до 10. децембра 2020. године.

Захтеви који буду достављени од 1. децембра до 31. децембра 2020. године биће решавани почетком јануара 2021. године.

Извршни одбор