На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. октобра 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. септембра до 30. септембра 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Земун СЉ: 36.000,00 – по члану 15.841,28 динара;

ОпОр Краљево КЗ: 28.000,00 – по члану 8.293,59 динара;

ОпОр Смедеревска Паланка ШЧ: 32.000,00 – по члану 15.097,31 динара;

ОпОр Нови Београд ММ: 28.000,00 – по члану 15.536,20 динара;

ОпОр Нови Београд ЧВ: 28.000,00 – по члану 16.209,00 динара;

ОпОр Ниш ВС: 28.000,00 – по члану 13.125,97 динара;

ОпОр Ниш МС: 36.000,00 – по члану 10.620,75 динара;

ОпОр Врање ПБ: 36.000,00 – по члану 9.849,55 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Чукарица ПВ: 20.000,00 –

ОпОр Земун РН: 20.000,00 –

ОпОр Зајечар МЗ: 20.000,00 –

ОпОр Чачак ЈЂ: 10.000,00 –

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 1. октобра 2020. године

 

Захтеви који буду достављени у октобру 2020. године биће решавани почетком новембра 2020. године.                                                                                     

            Извршни одбор