На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 1. јула 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 1. јуна до 30. јуна 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Бачка Топола: 36.000,00 – по члану 11.431,90 динара;

ОпОр Смедерево АЗ: 28.000,00 – по члану 9.532,94 динара;

ОпОр Земун ДМ: 36.000,00 – по члану 8.610,61 динара;

ОпОр Прокупље ЏМ: 28.000,00 – по члану 14.870,02 динара;

ОпОр Смедерево ТЈ: 32.000,00 – по члану 12.190,01 динара;

ОпОр Краљево АМ: 32.000,00 – по члану 12.870,03 динара;

ОпОр Ваљево МА: 36.000,00 – по члану 9.497,95 динара;

ОпОр Земун МТ: 32.000,00 – по члану 15.089,15 динара;

ОпОр Нови Сад БМ: 36.000,00 – по члану 8.98,91 динара;

ОпОр Земун ГД: 32.000,00 – по члану 12.337,18 динара;

ОпОр Нови Београд ДМ: 32.000,00 – по члану 14.450,58 динара;

ОпОр Алексинац МС: 32.000,00 – по члану 14.952,71 динара;

ОпОр Смедерево СЉ: 36.000,00 – по члану 9.657,68 динара;

ОпОр Ћуприја ИР: 36.000,00 – по члану 9.511,50 динара;

ОпОр Зрењанин СГ: 36.000,00 – по члану 11.097,75 динара;

ОпОр Врање МД: 32.000,00 – по члану 9.393,66 динара;

ОпОр Сремска Митровица КА: 36.000,00 – по члану 8.848,82 динара;

ОпОр Параћин ПБ: 36.000,00 – по члану 8.007,40 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Чукарица ДЈ: 10.000,00 –

ОпОр Земун МБ: 20.000,00 –

ОпОр Зајечар ИБ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд ММ:15.000,00 –

ОпОр Нови Београд БС:15.000,00 –

ОпОр Нови Београд РЉ:15.000,00 –

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 3. јула 2020. године

Захтеви који буду достављени у јулу 2020. године биће решавани почетком августа 2020. године.                                                                                               

            Извршни одбор