На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. јуна 2020. године, размотрио захтеве достављене у периоду од 15. маја до 31. маја 2020 године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Ваљево РЧ: 36.000,00 – по члану 10.285,76 динара

ОпОр Лесковац ИД: 36.000,00 – по члану 13.018,07 динара

ОпОр ЗвездараЧМ: 36.000,00 – по члану 6.778,53 динара

ОпОр Стара Пазова СА: 36.000,00 – по члану 13.883,75 динара

ОпОр Суботица ВС: 40.000,00 – по члану 7.700,00 динара

ОпОр Прокупље МБ: 40.000,00 – по члану 13.934,99 динара

ОпОр Вождовац БН: 28.000,00 – по члану 15.891,51 динара

ОпОр Вождовац ВС: 36.000,00 – по члану 11.731,44 динара

ОпОр Чачак ПВ: 32.000,00 – по члану 15.222,03 динара

ОпОр Крушевац ОБ: 32.000,00 – по члану 11.547,29 динара

ОпОр Звездара АС: 36.000,00 – по члану 15.540,74 динара

ОпОр Обреновац ЛМ: 28.000,00 – по члану 15.196,66 динара

ОпОр Краљево КЈ: 32.000,00 – по члану 10.253,38 динара

ОпОр Ужице ТМ: 32.000,00 – по члану 15.478,40 динара

ОпОр Смедеревска Паланка УР: 32.000,00 - по члану 15.559,16 динара

ОпОр Земун ЛР: 32.000,00 - по члану 12.56635 динара

ОпОр Сремска Митровица БД: 28.000,00 – по члану 13.433,76 динара

ОпОр Зајечар ЧД: 32.000,00 – по члану 13.149,03 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Звездара АЗ: 15.000,00 –

ОпОр Пирот ПД: 25.000,00 –

ОпОр Нови Београд РЖ: 20.000,00 -

ОпОр Нови Београд МЉ: 20.000,00 -

ОпОр Крагујевац ЖМ: 12.000,00 -

ОпОр Зајечар ММ: 20.000,00 –

ОпОр Пожаревац ИТ: 15.000,00 –

ОпОр Смедеревска Паланка ПД: 20.000,00 –

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 5. јуна 2020. године

 

Захтеви који буду достављени у периоду од 1. јуна до 30. јуна 2020. године биће решавани почетком јула 2020. године.                                                                                    

            Извршни одбор