Мере које су предузете у епидемији вируса корона, оправдане су, али су војним осигураницима створиле низ проблема и брига. Основни проблем су били лекови које користе хронични болесници. Команда гарнизона је понудила да лекове доставља на кућне адресе. До краја колегијално и хумано. То је, међутим, трајало само неколико дана. Вероватно је Команда добила наређење о ангажовању војника на другим важним задацима...

Договорено је потом је да се понаособ сваки војни пензионер телефоном најави у гарнизону амбуланту, да издиктира одређене податке, а да му из амбуланте одговоре у које време може да пошаље члана породице или неког другог са здравственом легитимацијом и личном картом по спремне рецепте и лекове. У случају да војни пензионер старији од 65 година оболи, треба да позове цивилни Ургентни центар или Хитну помоћ. Остали (који имају мање од 65 година) у амбуланту одлазе са заштитним средствима и чекају преглед са припадницима активног саставом и њиховим породицама. Једини проблем се појављује у вези са лековима, јер сваког месеца, са рецептима, треба отићи амбуланту, како би се подигли лекови или оверавали рецепти.

Забележен је и случај пензионера чије је стално пребивалиште у Зајечару, коме у ГА у Панчеву неће да издају лекове зато што је само привремено борави у Панчеву. Колико нам је познато, у свакој амбуланти би требало да постоји књига пролазних пацијената.

У мањим општинама, чије су организације УВПС у саставу градске организације Зајечара, нису регистровани проблеми. Није било случаја да од вируса covid-19, се разболи неки војни пензионер или члан породице.