Огромна већина војних пензионера у условима ванредног стања придржава се мера које је предузела држава како би се заштитили од корона вируса. Удружење војних пензионера Србије у сталној је вези са општинским и градским организацијама УВПС, које непосредно контактирају своје чланове с циљем помоћи у обезбеђивању основних животних потреба. Већина месних организација УВПС, у свакодневном су телефонском контакту са угроженим војним пензионерима који су оптерећени и терапијама хроничних болести.

На основу приспелих информација, може се рећи да у ових 26 дана од увођења ванредног стања, војни пензионери веома дисциплиновано подносе изолацију, да им није лако да издрже забрану кретања, али да су свесни чињенице да је то једини начин да се заштите од вируса који се нарочито испољава на старију популацију. Период у којем се налазимо, нарочито идућих 10 – 15 дана, време је одлучујуће битке за живот коју, као и многе претходне, треба добити.

-Удружење војних пензионера Србије делује и у овим тешким условима. Наше активности усмерене су на обезбеђење лекова оним пензионерима који немају на кога да се ослоне. Многи се ослањају на локалне самоуправе, одакле се упућују волонтери како би старијима помогли у обезбеђивању намирница, лекова и других потреба. У последњих неколико дана у обезбеђивању лекова старијима од 65 година укључили су се спортисти Војске Србије и припадници Управе за традицију, стандард и ветеране Министарства одбране. Показало се то као добра формула у решавању проблема војних пензионера у Београду, где је уједно и највећа концентрација пензионисаних официра и подофицира у Србији.

У већини општинских и градских организација у унутрашњости Србије, млађи војни пензионери помажу својим старијим колегама у снабдевању лековима и набавци артикала потребних за свакодневни живот. Карактеристичан пример је Нови Сад, где се на веома организован начин решавају текући проблеми.

Наше млађе колеге, припадници Војске Србије, као што смо ми то некада чинили, ангажовани су у решавању многих послова значајних за државу и становништво. Пожртвовано испуњавају обавезе и у томе имају нашу подршку, каже председник УВПС Љубомир Драгањац.

Многе информације и инструкције значајне за војне пензионера у условима ванредног стања налазе се на сајту УВПС који је ових дана веома посећен.