Управа за војно здравство Министарства одбране, у циљу пружања здравствених услуга војним осигураницима током пандемије Covid-19, донела је одлуку о привременом измештању специјалистичких кабинета Поликлинике Војномедицинске академије у објекат Војномедицинског центра „Нови Београд“.

Пре уласка у објекат ВМЦ „Нови Београд“ биће организована тријажа пацијената, а сви фебрилни пацијенти, као и они са сумњом на Covid-19, биће упућивани у амбуланте надлежне за ту категорију пацијената.

У наредном периоду рад специјалистичких служби биће организован по посебном распореду.

Дечији диспанзер радиће сваког радног дана од 8.00 до 18.00 часова, а викендом и нерадним данима од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинети за кардиологију, ендокринологију, хематологију, дерматологију и психијатрију радиће понедељком, средом и петком од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинет за неурологију радиће понедељком, уторком и петком од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинет за реуматологију радиће уторком и четвртком од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинет за пластичну хирургију радиће понедељком од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинет за ортопедију радиће уторком од 8.00 до 14.00 часова.

Кабинет за неурохирургију и Диспанзер за гинекологију и хуману репродукцију радиће петком од 8.00 до 14.00 часова.

Стоматолошка служба радиће сваког радног дана од 8.00 до 18.00 часова у просторијама ВМЦ „Нови Београд“, ВМЦ „Славија“, ВМЦ „Церак“ и амбуланти „Бањица“.