Поводом различите примене исписивања рецепата и издавања лекова у војноздравственим установама председник УВПС Љубомир Драгањац се обратио писмом Управи за војно здравство следеће садржине:

,,Из наших општинских организација Удружењу војних пензионера Србије обраћају се чланови старији од 65 година информацијом да се особама које они упућују у војноздравствене установе ради преузимања рецепата и лекова, не издају рецепти на шест месеци, како је регулисано, већ само за два.

С тим у вези молимо вас за објашњење, како бисмо информисали чланове УВПС“.