Изменом наређења Управе за војно здравство, регулисано је да се прописани рецепти војним осигураницима за лекове којих нема на стању у војним апотекама оверавају од стране војне апотеке и након тога лекове војни осигураници подижу у апотекама са којима Фонд за СОВО има потписан уговор.

Изузетно, у хитним случајевима, када је нопходно хитно започињање прописане терапије, војни осигураници могу набавити лек без оверавања рецепта у војним апотекама, након чега се подноси захтев за рефундацију трошкова набављеног лека Фонду за СОВО, који ће вршити рефундацију трошкова уз сагласност Управе за војно здравство МО и став и мишљење да се радило о хитном медицинском стању, које је захтевало хитно започињање терапије.