Обавештавају се сви војни осигураници којима је истекао рок важења здравствене књижице, да се исти продужава до истека ванредног стања, те да су здравствене установе у случају потребе у обавези да примају војне осигуранике који немају оверене књижице.

За све војне осигуранике за које је потребна израда нове здравствене књижице, Фонд за СОВО ће и током ванредног стања вршити израду и оверу нових здравствених књижица.