Нашем удружењу путем и-мејла обратио се војни пензионер старији од 65 година који живи у делу Новог Београда познатијем по називу Бежанијска коса. Пожалио се да не може да дође до потребних лекова за редовну терапију. Наиме, његова кћи станује на периферији града и не може да се превезе до свога оца јер је заустављен градски и приградски аутобуски саобраћај, а она нема аутомобила.

Брзо је прорадила војнопензионерска солидарност. Информација је  пренета Милану Калчићу, председнику Месне организације УВПС ,,Бежанијска коса“. Он је ступио у везу са управницом амбуланте на Бежанијској коси Асјом Поповић, која је проблем разрешила тако што је назвала ВМЦ ,,Славија“, одакле су јој издиктирали податке из здравственог картона војног пензионера, исписала рецепте, а онда су подигнути лекови и војни пензионер тако дошао до потребних медикамената.

У овом случају, пре свега заслугом Милана Калчића, месна организација је реаговала брзо и разрешила проблем.