Из Градског одбора УВПС Ниш примили смо информацију следеће садржине:

Обавештавамо Вас да смо скоро свакодневно у контакту са председницима месних одбора, председником Комисије за здравство др Витомиром Панчићем и осталим члановима Градског одбора, а везано за новонасталу ситуацију, односно увођење ванредног стања у борби са невидљивим непријатељем – вирусом Covid-19.

Обавестили смо кориснике војне пензије о садржајима на сајту УВПС. Поступамо по упутствима локалне самоуправе града Ниша, војног здравства у Нишу и вашим упутствима и инструкцијама. Одмах смо ангажовали психолога из наших редова, да ступи у контакт са председницима месних организација и који ће по потреби да помаже одређеним лицима да лакше поднесу изолацију.

Предложили смо председницима МО да ангажују здраве и млађе чланове од 65 година, да помажу нашим члановима старијим од 65 година, посебно у снабдевању лековима и животним намирницама.

Према нашим подацима, за сада немамо регистрован ниједан случај инфицирања вирусом Covid-19.

Придржавамо се свих мера које је донело државно руководство, локална самоуправа града Ниша, војно здравство у Нишу, као и упутстава и инструкција руководства УВПС Београд.