Председник Општинског одбора УВПС Вождовац -  Савски Венац Добривоје Димитријевић доставио је Удружењу извештај који гласи:

,,Обевештавамо вас да свакодневно пратимо ситуацију код нашег чланства, а везано за актуелни вирус. Организовали смо се тако да најмање 2-3 пута недељно контактирамо путем телефона са председницима месних одбора и свим члановима Општинског одбора, као и са појединим члановима и активистима.

Према подацима са којима располажемо, код нашег чланства није регистрован ниједан случај инфицирања вирусом Covid-19.

Придржавамо се свих прописаних мера и дисциплиновано их спроводимо”.