Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је Фонду за Сово и-мејл следеће садржине:

,,Војни пензионери нам се обраћају питањем шта да чине у ситуацији када је за чланове њихових породица истекла важност здравствене легитимације. У условима ванредног стања, посебног режима рада Фонда за СОВО у тим околностима и с обзиром на чињеницу да је већина оних који постављају питање старија од 65 година, молимо за инструкцију шта чинити.

Углавном се ради о члановима породице који су тешко оболели, па се лече, односно имају потребу да оду на контролни преглед“.