Одлуком Народне банке Србије Фонд ПИО неће обустављати административне забране од пензија корисника по основу рата за банкарске кредите почев од исплате пензија за март 2020. године. Застој у отплати обавеза (мораторијум) односи се на кредите код банака  и наступа најкасније 31. марта 2020. године. Мораторијум не може трајати краће од 90 дана и трајаће док траје ванредно стање које је уведено због пандемије.

Овом одлуком Народна банка Србије је прихватила предлог Фонда ПИО да се, у складу са околностима, омогући примена мораторијума дужницима банке који су пензионери и за које се отплата рата кредита врши обуставом по основу административне забране.

Уколико дужник пензионер одбије мораторијум, односно жели да у току трајања ванредног стања настави са редовном отплатом кредита – то може учинити уплатом рате банци.