Председник УВПС Љубомир Драгањац, поводом проблема у снабдевању лековима војних пензионера, обратио се Министарству одбране и Управи за војно здравство МО писмом следеће садржине:

,,Удружењу војних пензионера Србије обратило се више пензионера из Београда и Ниша који немају деце или им деца живе изван главног града, молећи да им се реши достава лекова за редовну терапију. Наиме, војни пензионери у поодмаклом животном добу су у ситуацији да у зградама где живе нема млађих, нити могу да дођу до њих, па су оријентисани сами на себе. С обзиром да је старијима од 65 година, мерама ванредног стања, ускраћено кретање, једини начин је да се тим особама организује достава лекова до стана.

Молимо да се предузму одговарајуће мере. С тим у вези предлажемо да се при војномедицинским центрима формирају групе волонтера које би на телефонски позив војних пензионера који нису у могућности да обезбеде особу за снабдевање лековима реаговали тако што би одлазили до станова тих пензионера, преузимали здравствене легитимације и личне карте, код лекара обезбеђивали рецепте, преузимали лекове у војним апотекама и односили их до војних пензионера“.