Молимо одговорне у месним, општинским и градским организацијама УВПС да важне информације које објављујемо на сајту Удружења посредују војним пензионерима који немају рачунар, нити баратају интернетом. То је веома важно са становишта њихове обавештености и поступања у ванредној ситуацији. Преношење информација вршити телефонским путем.

Удружење војних пензионера Србије остаје доследно у опредељењу да, у границама могућности, помогне војне пензионере који имају одређене проблеме.