Руководећи се принципом солидарности и нераскидивог старешинског другарства, Удружење војних пензионера Србије апелује на месне, општинске и градске организације УВПС да путем телефона контактирају своје чланове, како би установили коме је од старијих војних пензионера потребна помоћ у решавању здравствених проблема (преузимања лекова). Такође обратити пажњу и на потребу набавке намирница, средстава хигијене и других потрепштина наших најстаријих колега.

Помоћ треба пружити ангажујући млађе војне пензионере којима није забрањено кретање.

На сајту Министарства одбране (www.mod.gov.rs) налази се списак кол центара у општинама Србије, где се појединци и удружења могу јавити за помоћ, o чему треба обавестити заинтересоване војне пензионере.

Околности у којима се налазимо нису лаке ни једноставне, па молимо све организације да појачаним ангажовањем учине оно што су деценијама чинили током службовања у војсци.