Председник УВПС Љубомир Драгањац упутио је данас писмо начелнику Управе за традицију, стандард и ветеране пуковнику Душку Шљиванчанину следеће садржине:

,,Примена мера поводом сузбијања вируса covid – 19, уз сва до сада предузета решења, доноси и одређене нејасноће, то јест захтева извесно прецизирање.

Један број војних пензионера старијих од 65 година постављају питање како да у Поштанској штедионици и другим банкама подигну готовину у случају када никога од чланова породице нису овластили да у њихово име преузму новац или ако су самци.

Ово питање би требало да размотре одређени државни органи и да пронађу најбоље решење. Молимо Вас да наш захтев проследите надлежним органима на решавање.“