Поводом проглашеног ванредног стања у Србији у УВПС се предузимају одговарајуће мере. С тим у вези општинским и градским организацијама упућен је акт следеће садржине:

 ,,На основу проглашеног ванредног стања у Србији, а поводом мера за смањење ризика короне вируса, молимо вас да се у потпуности придржавате прописаних мера које је донела Влада РС како би се од заразе заштитили корисници војних пензија, чланови њихових породица, а посебно лица старија од 65 година.

У склопу прописаних мера обавестите чланове УВПС да у време ванредног стања не долазе у просторије  Удружења,  да се не организују  групни скупови  и било каква путовања.

На основу процене ситуације обезбедити да повремено дође у просторије по један члан из руководства Удружења, ради пријема поште и обраде најнужнијих аката.

Контакте одржавати телефоном, а слање поште тамо где је могуће  вршити електронским путем.

Издавање рецепата за лекове биће регулисано после састанка са министром одбране који ће се ускоро одржати.

Извештаје Извршном одбору ГО УВПС о стању у  Градским и општинским ораганизацијама, подносити телефонским путем".