На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 12. марта 2020.године, размотрио захтеве достављене у фебруару2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 ОпОр Прокупље МИ: 36.000,00 – по члану 7.453,05 динара;

ОпОр Зајечар МД: 44.000,00 – по члану 5.215,20 динара;

ОпОр Земун СБ: 36.000,00 – по члану 12.240,53 динара;

ОпОр Краљево РИ: 32.000,00 – по члану 10.940,53 динара;

ОпОр Нови Сад РЗ: 38.000,00 – по члану 13.748,18 динара;

ОпОр Нови Сад ЕГ: 36.000,00 – по члану 5.132,71 динара;

ОпОр Нови Београд ИБ: 38.000,00 – по члану 8.345,76 динара;

ОпОр Ћуприја ВД: 32.000,00 – по члану 13.662,63 динара;

ОпОр Прокупље ПН: 38.000,00 – по члану 7.678,00 динара;

ОпОр Крагујевац МБ: 36.000,00 – по члану 8.267,17 динара;

ОпОр Ваљево ДД: 36.000,00 – по члану 10.319,37 динара;

ОпОр Обреновац ММ: 32.000,00 – по члану 8.830,98 динара;

ОпОр Нови Београд ДР: 38.000,00 – по члану 6.938,44 динара;

ОпОр Алексинац МЗ: 32.000,00 – по члану 8.333,34 динара;

ОпОр Нови Сад РЖ: 32.000,00 – по члану 15.29,90 динара;

ОпОр Ниш ЦД: 32.000,00 – по члану 7.069,98 динара;

ОпОр Земун ИД: 27.000,00 – по члану 12.469,10 динара;

ОпОр Земун ПЖ: 32.000,00 – по члану 14.435,15 динара;

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Нови Београд КЛ: 20.000,00 –

ОпОр Нови Београд БС: 15.000,00 –

ОпОр Зајечар ВБ: 20.000,00 –

ОпОр Чукарица СЉ: 20.000,00 –

ОпОр Прокупље СМ: 20.000,00 –

ОпОр Ћуприја СП: 20.000,00 –

ОпОр Смедерево ДУ: 10.000,00 –

ОпОр Чачак ДМ: 25.000,00 –

ОпОр Нови Сад ЈБ: 25.000,00 –

ОпОр Прокупље ЈМ: 15.000,00 –

ОпОр Суботица ЛМ: 25.000,00 –

ОпОр Ниш ДМ: 10.000,00 –

ОпОр Обреновац ЦМ: 20.000,00 –

ОпОр Земун ЈМ: 15.000,00 –

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне 13. марта 2020. године.

 

Захтеви који буду достављени од 1. марта до 31. марта 2020. године биће решавани почетком априла 2020. године.                                                                                              

            Извршни одбор