На захтев Удружења војних пензионера Србије и Клуба генерала и адмирала Србије, начелник Генералштаба ВС генерал Милан Мојсиловић са сарадницима примио је данас делегацију та два удружења.

Председник УВПС Љубомир Драгањац обавестио је најодговорније старешине из Генералштаба ВС о проблемима који тиште војне пензионере и говорио о томе како би они могли да се реше.

Било је речи о статусним, здравственим и материјалним проблемима пензионисаних војних старешина. Највише пажње било је посвећено проблемима који проистичу из пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника. С обзиром на негативне последице по војне пензије, које је проузроковао прелазак пензијског и инвалидског осигурања војних осигураника из Фонда за СОВО у Републички фонд ПИО, огромна већина војних пензионера захтева враћање пензија у Фонд за СОВО, чиме би се у јединствен систем поново интегрисали здравствено осигурање и ПИО.

Ступањем на снагу Закона о Војсци Србије (1. 1. 2008. године), како је рекао Драгањац, започео је процес урушавања система социјалног осигурања војних осигураника, јер није благовремено донета регулатива која би у целини супституисала односне одредбе Закона о Војсци Југославије, усклађене са променама у Војсци Србије, већ је то решавано сукцесивно и парцијално, појединим одредбама других закона и подзаконских прописа.

Прописи који садрже одредбе садашњег уређења социјалног осигурања војних осигураника су: Закон о министарствима, Закон о Војсци Србије, Закон о Војсци Југославије, Закон о пензијском и инвалидском осигурању и подзаконски прописи, већим делом донети на основу Закона о Војсци Југославије, који је стављен ван снаге. Поједина решења садржана у тим прописима су међусобно неусаглашена, па и контрадикторна. Последица тога је да су војним осигураницима ускраћена нека права из социјалног осигурања и да су доведени у неравноправни положај у погледу остваривања тих права.

УВПС предлаже да се неодложно приступи доношењу закона којим би целовито и аутономно у односу на цивилну регулативу било уређено социјално осигурање војних осигураника, аналогно Закону о Војсци Југославије из 1994. године и да се систем пензијског и инвалидског осигурања врати у систем Фонда за СОВО. Аутономним уређењем пензијског система војних осигураника, износ пензије би се утврђивао у одговарајућем проценту од износа плате у последњем месецу пред пензионисање. Пензије би се усклађивале са порастом плата у Војсци, а послови пензијског осигурања вратили у делокруг Фонда за СОВО.

Садашњи износ пензија креће се у распону од 61 до 64%. од плата професионалних припадника Војске Србије. Разлике између плата и пензија у зависности од чина и одговарајућег положаја крећу се у распону од 23.000 до 64.000 динара.

Здравствено осигурање војних осигураника остварује се по Закону о Војсци Југославије, који је ван снаге, изузев Главе XV којом се регулише здравствено осигурање војних осигураника. Бивша власт је укинула право на накнаду трошкова исхране за време путовања и боравка у другом месту ради лечења. Исто тако, укинуто је издвајање средстава за социјално-хуманитарну помоћ и стамбено обезбеђење војних пензионера, а и нека друга права.

Припрема и доношење новог Закона о здравственој заштити и здравственом осигурању војних осигураника траје више од четири године, а без доношења новог Закона не могу се очекивати побољшања у здравственом збрињавању војних осигураника. Оваква ситуација има за последицу константно заостајање у остваривању права здравственог збрињавања војних осигураника, као и у доношењу подзаконских прописа који би по садржају, обиму и научно-технолошким достигнућима одговарали времену у којем живимо идентично правима и решењима која имају цивилни осигураници.

Цивилни осигураници за хроничне болести могу лекове добијати и за шест месеци, а војни осигураници само за месец дана. Војни осигураници су у заостатку у погледу електронских књижица и начина издавања лекова. Посебан је проблем код подизања лекова за војне осигуранике који се лече у цивилним здравственим установама, јер оне више не пишу рецепте већ се то ради електронским путем.

Војномедицинској академији, како је речено у разговору са челницима Генералштаба ВС треба дати статус установе од посебног значаја за систем одбране.

Председник УВПС је подвукао да је примарна здравствена заштита у гарнизонима где су војни пензионери ослоњени на војно здравство побољшана и захвалио је Војсци Србије на учињеним помацима. Посебно је захвалио генералу Мојсиловићу на похвалама упућеним војним пензионерима због учешћа на дефилеу поводом Дана ослобођења Београда на Батајници, октобра прошле године. Истакао је да јединице ВС помажу организацији УВПС у реализацији програмских активности и подвукао да је УВПС посебно захвално генерал-потпуковнику Милосаву Симовићу, команданту КоВ.

До сада, како је нагласио Драгањац, војни пензионери нису информисани, нити консултовани у поступку припрема нацрта и предлога регулативе која се тиче њихових статусних питања. Ван сваке сумње је да би њихово учешће у припреми те регулативе имало позитивне ефекте, јер они свакако најбоље знају ту проблематику са аспекта својих потреба. Стога, сматрамо да удружења војних пензионера, у првом реду УВПС као репрезентативно, треба на погодан начин укључити у припрему односне регулативе.

Осврћући се на изнете проблеме војних пензионера генерал Мојсиловић је рекао да ће, у складу са прописима и овлашћењима, у мери колико је то могуће, подржати напоре војних пензионера да остваре своја права, посебно имајући у виду да је отпочета израда новог закона о Војсци Србије.

У делегацији Генералштаба ВС су још били генерал-мајор Петар Цветковић, заменик НГШ ВС, генерал-мајор Желимир Глишовић, начелник Оперативне управе ГШ ВС, генерал-мајор Саво Иришкић, начелник Управе за људске ресурсе ГШ ВС и пуковник Предраг Краљевић, начелник Кабинета НГШ ВС.

Осим генерал-потпуковника у пензији Љубомира Драгањца у делегацији УВПС и КГАС су још били генерал-пуковник у пензији Бранко Крга, председник Скупштине Ветерана војнообавештајне службе, генерал-пуковник у пензији Божидар Бабић, члан Главног одбора УВПС, генерал-потпуковник у пензији Миломир Миладиновић, председник Скупштине Клуба генерала и адмирала Србије и пуковник у пензији Звонимир Пешић, главни и одговорни уредник ,,Војног ветерана“.

Сусрет са начелником Генералштаба ВС и његовим сарадницима протекао је у отвореној и срдачној атмосфери, уз међусобно уважавање и поштовање.