Председник Удружења војних пензионера Србије Љубомир Драгањац упутио је писмо председници Владе Републике Србије Ани Брнабић и министрима одбране и унутрашњих послова Александру Вулину и Небојши Стефановићу које у наставку доносимо у целости.

Предлажемо да се Закон о оружју и муницији („Службени гласник РС“, бр. 20/2015 и 10/2019 ) допуни тако што ће се новим ставом члана 50. Закона прописати да су професионална војна лица ослобођена обавезе прописане ставом 1. члана 50. тог Закона за оружје које су током службе или приликом пензионисања добили од Војске као награду односно поклон за заслуге у војној служби. Алтернативно, предлажемо да се пререгистрација тог оружја омогући без доказивања испуњeности услова прописаних одредбама чл. 11. и 17. Закона, уз, евентуално, плаћање трошкова израде новог оружаног листа.

 

Прихватање предложене допуне Закона било би правично и сврсисходно према наведеној популацији, а никако не би нарушило односно умањило постизање сврхе и циљева предметног закона, из следећих разлога:

 

1) оружје за које поседују оружане листове наведеналица су добили као награду – поклон током службе или при одласку у пензију. До пензионисања су га поседовали уз службену дозволу и користили и у вршењу службе, а након пензионисања су за то оружје прибавили оружане листове по закону. Кроз читав вишедеценијски период поседовања тог оружја, су са њим поступали по важећим прописима, дисциплиновано и пажљиво, тако да није било угрожавања грађана и јавног реда и мира, ни нехатно ни умишљајно.

 

2) већина тих лица су поодмаклог животног доба, у седамдесетим и осамдесетим годинама старости. По неумитним законима природе, у догледно време ће доћи до тога да њихови наследници поступе по одредбама члана 29. предметног закона. Отуда се намеће питање потребе, неопходности и правичности наметања обавезе прибављања нових оружних листова од стране садашњих власника оружја.

 

3) оружје за које поседују оружане листове добијено као награда или поклон при одласку у пензију, има за овалица велику афекциону вредност, као једина очувана веза са службом у којој су провили читав радни век.

Сада, суочени са, за своје године и приходе, захтевном процедуром и релативно високим трошковима прибављања нових оружаних листова, многи ће бити принуђени да то оружје предају органима МУП-а, а неки се спремају и да га врате поклонодавцу, што може резултирати револтом ове родољубиве и у сваком погледу друштвено одговорне популације, Законом је награда  фактички претворена у казну, поготову ако још буду и прекршајно гоњени ако не изврше пререгистрацију.

 

Истовремено указујемо да органи МУП-а у поступку пререгистрације оружја за које су оружани листови добијени пре ступања на снагу предметног закона траже и документа која законом нису прописана. Конкретно чланом 50. став 1. Закона прописано је да се уз захтев за издавање новог оружаног листа прилаже само Уверење о здравственој способносто за држање и ношење оружја.Међутим, органи МУП-а поред тог уверења траже и уверење од надлежног редовног и специјалног суда да се против подносиоца не води кривични поступак, те противно члану 13. став 4 Закона траже Уверење о обучености у руковању ватреним оружјем. Сва та уверења се могу прибавити само уз плаћање таксе,  а те као и остале таксе у вези са пререгистрацијом укупно износе око 12.000,00 динара.

 

Из напред изложених разлога апелујемо да Влада прихвати овај предлог, те да до његове реализације продужи рок одређен чланом 50. став 1. Закона.