Последњих дана Удружењу војних пензионера Србије обратило се више чланова који су навели да им у поступку пререгистрације оружја у МУП-у захтевају да приложе потврду да су завршили обуку у руковању оружјем.

С обзиром на чињеницу да већи број војних пензионера у довољној мери не познаје актуелни Закон о оружју и муницији, наводимо да је чланом 13. у ставу 4. регулисано да су професионална војна лица ослобођена обуке.

У том члану дословце стоји: ,,Обуке за руковање ватреним оружјем ослобођени су запослени припадници државних органа који по службеној дужности носе или су раније носили оружје, професионална и пензионисана војна лица, резервне војне старешине и спортски стрелци који наступају у дисциплинама са ватреним оружјем".