На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. фебруара 2020. године, размотрио захтеве достављене у јануару 2020. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Крушевац ЛМ: 37.000,00 – по члану 6.293,73 динара

ОпОр Краљево ПР: 37.000,00 – по члану 5.951,45 динара

ОпОр Панчево ЈН: 31.000,00 – по члану 9.591,62 динара

ОпОр Суботица СР: 31.000,00 – по члану 10.650,57 динара

ОпОр Чукарица ОБ: 27.000,00 – по члану 16.160,00 динара

ОпОр Пирот ЋР: 31.000,00 – по члану 10.584,20 динара

ОпОр Ваљево ГД: 27.000,00 – по члану 9.015,65 динара

ОпОр Ужице ТД: 31.000,00 – по члану 6.136,45 динара

ОпОр Земун РВ: 31.000,00 – по члану 12.283,26 динара

ОпОр Ниш ЂН: 27.000,00 – по члану 16.192,50 динара

ОпОр Ниш МО: 31.000,00 – по члану 14.490,00 динара

ОпОр Прокупље ВП: 31.000,00 – по члану 15.528,74 динара

ОпОр Краљево РЂ: 34.000,00 – по члану 15,886,65 динара

ОпОр Нови Београд ПМ: 27.000,00 – по члану 15.627,75 динара

ОпОр Нови Београд БМ: 27.000,00 – по члану 13.472,78 динара

ОпОр Раковица ПЉ: 31.000,00 – по члану 15.719,32 динара

ОпОр Лесковац ИО: 31.000,00 – по члану 15.851,13 динара

ОпОр Земун МС: 27.000,00 – по члану 15.891,83 динара

ОпОр Земун ЗМ: 27.000,00 – по члану 11.110,47 динара

ОпОр Земун МБ: 31.000,00 – по члану 13.762,80 динара

ОпОр Нови Сад ВЗ: 27.000,00 – по члану 14.626,96 динара

ОпОр Крагујевац ВЗ: 34.000,00 – по члану 7.604,32 динара

ОпОр Пирот МД: 31.000,00 – по члану 14.927,98 динара

ОпОр Земун КП: 31.000,00 – по члану 14.018,59 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника, без ограничења по издржаваном члану.

ОпОр Зајечар ПМ: 15.000,00;

ОпОр Нови Сад ПМ: 15.000,00;

ОпОр Земун ВН: 30.000,00;

ОпОр Суботица ЖД: 20.000,00;

ОпОр Нови Београд ГМ: 32.000,00;

ОпОр Нови Београд МЉ: 25.000,00;

ОпОр Нови Сад МЂ: 15.000,00;

ОпОр Прокупље ВШ: 20.000,00.

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 11. фебруара.

 

Захтеви који су достављени у јануару 2020. године решено је 32 позитвно а остали су одбијени, јер не испуњавају услове из члана 4. став 1. тачка 1. и 2. Правилника. Захтеви који буду достављени од 1. фебруара  до 29. фебруара 2020. године биће решавани почетком марта 2020. године.                                                                                             

            Извршни одбор