Из реномиране фирме Г4С стигла нам је понуда за запослење војних пензионера следеће садржине:

 

               ,,Ми смо Г4S Sеcуrе Sоlutions d.о.о.

                Седиште наше Групе је у Лондону, а послујемо у преко 90 земаља широм света.

Г4С тим цини 570.000 цланова, а у Србији бројимо око 3.700 запослених.

Ако се распитате о нама, čуćете да смо највећа, а наши клијенти ће вам рећи да смо најбоља светска компанија за пружање услуга обезбеђења. Ако постанете део нашег тима, уверићете се у то и сами.

                А које вредности живимо?

                Опходимо се према другима уз поштовање и достојанство. Страствено се залажемо за сигурност, безбедност и квалитет услуге. То постижемо кроз тимски рад и иновације. Г4С је друштвено одговорна компанија чији су запослени и волонтери спремни да помогну друштвено

осетљивим групама.

                Дођите да свет заједно учинимо безбеднијим местом за живот!

                ПОСТАНИТЕ СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА!

                У понуди имамо позиције у секторима:

  • физичко-техничко обезбеђење објеката (ФТО): банке, пословне, продајне и индустријске објекте.

                Радно време на објектима је различито, смене су од 8 сати и 12 сати (турнус 12/24/12/48)

  • транспорт новца и вредности (ЦИТ)
  • паотроле и интервенције (МОБ).

                Запосленима нудимо сигуран посао (Уговор о раду са корисником пензије), редовна примања (исплата на текући рачун15-ог у месецу за претходни месец).

                За обављање послова приватног обезбеђења прописане су лиценце:

                ЛФ1 – лиценца за вршење основних послова службеника обзебеђења - без оружја;

                ЛФ2 – лиценца за вршење специјалистицких послова службеника обезбеђења са оружјем.

                Кандидатима који немају лиценцу нудимо бесплатан процес лиценцирања.

                Лица која су обављала професионалну војну службу најмање 3 године ослобођена су обуке за добијање лиценце, директно излазе на полагање испита и након положеног испита подносе захтев МУП-у за издавање лиценце (доказ: потврда из Војног одсека).

                Неопходну документацију за процес лиценцирања и за заснивање радног односа чини:

                1) Лична карта копија/оцитана;

                2) Копија дипломе о завршеној школи, оверена копија;

                3) Уверење о држављанству Републике Србије не старије од шест месеци, оригинал;

                4) Уверење о пребивалишту, оригинал;

                5) Лекарско уверење (способан за ФТО уз ношење оружја);

                6) Уверење од суда да се не води поступак не старије од шест месеци, оригинал;

                7) Уверење из казнене евиденције које издаје МУП не старије од шест месеци, оригинал;

                8) Копија решења о оствареном праву на пензију, копија.

                Све додатне информације можете добити путем:

                - телефона: 011/209 79 04

                - емаила: пријавезапосао@рс.г4с.цом

                Или на адреси: Вилине воде бр.6 (бивша управна зграда “ДУГА”), Београд.

                Ми чувамо ваш свет. И бринемо о њему".