На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 13. јануара 2020. године, размотрио захтеве достављене у децембру2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Нови Београд БД: 34.000,00 – по члану 11.554,81 динара

ОпОр Зајечар ЈП: 31.000,00 – по члану 8.296,58 динара

ОпОр Земун ТМ: 34.000,00 – по члану 12.566,03 динара

ОпОр Краљево РБ: 37.000,00 – по члану 6.895,67 динара

ОпОр Прокупље МГ: 31.000,00 – по члану 7.999,31 динара

ОпОр Нови Сад ЈД: 27.000,00 – по члану 12.243,67 динара

ОпОр Стара Пазова ЧА: 34.000,00 – по члану 4.994,56 динара

ОпОр Земун МЗ: 31.000,00 – по члану 8956,08 динара

ОпОр Кикинда ВС: 27.000,00 – по члану 12.444,87 динара

ОпОр Чачак ПМ: 31.000,00 – по члану 11.069,81 динара

ОпОр Хандан Џенан: 34.000,00 – по члану 9.511,52 динара

ОпОр Крушевац БР: 37.000,00 – по члану 8.474,22 динара

ОпОр Чачак РМ: 31.000,00 – по члану 8.262,44 динара

ОпОр Ниш СД: 31.000,00 – по члану 11.468,97 динара

ОпОр Свилајнац РЖ: 31.000,00 – по члану 12.539,07 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Бела Црква КД:25.000,00 – по члану 21.809,87 динара

ОпОр Сремска Митровица ЛЖ: 15.000,00 – по члану 21.14,62 динара

ОпОр Ниш ЂВ: 15.000,00 – по члану 19.416,54 динара

ОпОр Чукарица ЕБ: 15.000,00 – по члану 24.923,25 динара

ОпОр Шабац ПВ: 20.000,00 – по члану 16.834,19 динара

ОпОр Чачак ЈМ: 25.000,00 – по члану 20.600,50 динара

ОпОр Крагујевац ЧП: 27.000,00 – по члану 22.920,69 динара

ОпОр Крагујевац ДТ: 20.000,00 – по члану 23.623,51 динара

 

На основу члана 4. став 2. Правилника,

 

ОпОр Нови Београд НС: 25.000,00  

ОпОр Палилула СЛ: 31.000,00  

 

Новчана средства су на текуће рачуне уплаћена 14. јануара 2020. године.

 

Захтеви који су достављени у децембру 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. јануара до 31. јануара 2020. године биће решавани почетком фебруара 2020. године.                                                                                              

            Извршни одбор