На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор, на седници одржаној 4. октобра 2019.године, размотрио је захтеве достављене у септембру2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Нови Београд МН: 34.000,00 – по члану 6.228,32 динара;

ОпОр Ниш МС: 40.307 – по члану 10.076,61 динара;

ОпОр Врање ПБ: 37.000,00 – по члану 9.344,92 динара;

ОпОр Земун РМ: 34.000,00 – по члану 12.778,74 динара;

ОпОр Параћин СМ: 34.000,00 – по члану 11.264,26 динара;

ОпОр Нови Сад МЈ: 27.000,00 – по члану 10.848,47 динара;

ОпОр Смедерево СЉ: 37.000,00 – по члану 9.162,88 динара;

ОпОр Краљево МС: 31.000,00 – по члану 9.769,77 динара;

ОпОр Нови Београд РБ: 31.000,00 – по члану 12.692,50 динара;

ОпОр Прокупље СБ: 31.000,00 – по члану 6.228,32 динара;

ОпОр Обреновац АБ: 31.000,00 – по члану 10.325,50 динара.

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Прокупље ДД: 15.000,00 – по члану 22.662,63 динара;

ОпОр Прокупље МР: 15.000,00 – по члану 23.172,33 динара;

ОпОр Крагујевац МД: 20.000,00 – по члану 23.662,63 динара;

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 7. октобра 2019. године.

 

Захтеви који су достављени у септембру 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. октобра до 31.октобра 2019. године биће решавани почетком новембра 2019. године.                                                                                             

            Извршни одбор