Дневни лист Политика из пера Јасне Петровић Стојановић донео је под насловом: ,,Плате за четири године повећане за 35 а пензије за 12,7 одсто“ текст који осликава ситуацију у вези са предстојећим повећањем плата и пензија у Србији. У поднаслову ауторка наводи. ,,Удружење војних пензионера Србије затражило пријем код председника Србије како би добили објашњење зашто је повећање плата далеко испред усклађивања пензија“.

Текст доносимо у целости.

,,Удружење војних пензионера Србије упутило је јуче писмо председнику Републике Србије Александру Вучићу, поводом најављеног повећања пензија и плата с молбом да прими представнике овог удружења како би се питање усклађивања – повећања пензија правично разрешило. Како се из писма председника Удружења војних пензионера Србије Љубомира Драгањца може видети они имају примедаба на то што је повећање плата далеко испред усклађивања пензија чак и с најновијим најавама да би пензије могле од Нове године бити веће за нешто више од пет процената.

– Од 2014. до 2019. плате су повећане за 35 до 49 одсто, а пензије за 12,75 процената (рачунајући и најављено повећање за пет одсто од 1. јануара 2020. године). Просечна пензија у односу на просечну зараду износи 49 процената, па да би достигла износ од 60 одсто просечне зараде потребно је повећање за 21 одсто. Оваквим минималним повећањем пензија у наредној години пензионери би били поново драстично оштећени, јер је четворогодишњом применом Закона о привременом уређивању начина исплате пензија око 700 000 пензионера примило од седам до десет месечних пензија мање од припадајућих – каже Драгањац.

Истовремено је, подсећа он, предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему предвиђено повећање плата корисницима буџетских средстава за осам до 15 одсто и најављено повећање пензија у 2020. години за пет процената.

– Негативне последице овако драстичне диспропорције повећања плата и пензија посебно су изражене код војних пензија. Примања су за четири и по године повећане за укупно 7,75 одсто, а плате у јавном сектору 25 процената. Законом о привременом уређивању начина исплате пензија војне пензије су смањене просечно за 15,6 одсто. Официри и подофицири истога чина и положаја пензионисани у различито време имају различите износе пензија и до 30 одсто. Тако да официр нижег чина има већу пензију од раније пензионисаног за два чина па и више (пуковник има већу пензију од раније пензионисаног генерал-потпуковника) – објашњава Драгањац.

Заостајање у повећању пензија у односу на плате и промена начина усклађивања довела је до великог пада износа војних пензија у односу на плате официра и подофицира. Сада пензије, објашњава наш саговорник, у односу на плате износе око 60 процената што је мање за око 25 одсто у односу на време када су отишли у пензију.

– Неоспоравајући потребу за наведеним повећањем плата корисницима буџетских средстава, веома је тешко наћи оправдане разлоге за овако велике разлике у повећању плата и пензија. То има тешке последице по стандард и обезбеђење основних животних потреба пензионера и разлог је све израженијег незадовољства и негативних тенденција међу пензионерима – каже он.

Конкретно, наглашава, да се пензије у јануару 2020. године повећају за 12 одсто, да се донесе одлука о враћању неисплаћених износа пензија по Закону о привременом уређивању начина исплате пензија у месечним износима једнаким умањењу, те да се повећањем пензија у наредном периоду обезбеди њихово учешће у просечној заради од 60 процената.

Он подсећа да је фискалној стабилизацији државног буџета допринело 96 одсто војних пензионера. Њима је месечно, у складу са донетим законом, четири године сваког месеца одузимано у просеку 15,6 одсто од пензије. Очекивало се да ће држава вратити новац који је узимала зарад стабилизације финансија, али је то изостало“.