Корисници војних пензија чија месечна пензија износи до 26.324,00 динара могу конкурисати за бесплатну рехабилитацију у трајању од 10 дана, у једној од бања на територији Србије.

Трошкове рехабилитације сноси Фонд ПИО (смештај у бањи, пун пансион, трошкове превоза до бање и назад). Конкурс траје до 21. 5 2019. године. Захтеви се подносе општинским организацијама корисника пензија.

Пензионери са ниским примањима (до 26.324,00) имају право да током целе године подносе захтеве за солидарну помоћ у храни, лековима, медицинском материјалу, огреву и средствима за хигијену.