У циљу информисања стамбених интересената у Министарству одбране и Војсци Србије обаверштавамо да је донет Јавни оглас којим се позивају сва заинтересњована лица која имају право на стамбено обезбеђење у МО ки ВС да поднесу изјаве за куповину стана под повољнијим условима у Крагујевцу и Краљеву, који је објављен на Интернет страници Управе за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе, на адреси: http://www.utsv.sljr.mo и на интернет страници Министарства одбране, на адреси: http://www.mod.gov.rs, под насловом ,,Јавни оглас за Крагујевац и Краљево.