На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. маја 2019. године, размотрио захтеве достављене у априлу2019. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

Наосновучлана 5.а у везисачланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Ужице ТМ: 31.000,00 – по члану 11.036,50 динара

ОпОр Ниш ЉС: 31.000,00 – по члану 11.845,06 динара

ОпОр Зајечар БТ: 31.000,00 – по члану 12.990,63 динара

ОпОр Вождовац ВС: 34.000,00 – по члану 11.130,40 динара

ОпОр Смедерево: 37.000,00 – по члану 9.162,88 динара

ОпОр Ваљево МА: 34.000,00 – по члану 9.011,25 динара

ОпОр Пирот ПЗ: 31.000,00 – по члану 9.959,86 динара

ОпОр Нови Сад ШМ: 31.000,00 – по члану 9.687,26 динара

ОпОр Звездара ББ: 31.000,00 – по члану 12.715,56 динара

ОпОр Шабац МП: 37.000,00 – по члану 6.788,42 динара

ОпОр Ваљево ЈП: 34.000,00 – по члану 10.769,51 динара

ОпОр Бела Црква КС: 34.000,00 – по члану 9.596,51 динара

ОпОр Крагујевац РД: 27.000,00 – по члану 12.777,00 динара

ОпОр Чачак ПВ: 31.000,00 – по члану 10.104,02 динара

ОпОр Зајечар ТМ: 31.000,00 – по члану 10.477,60 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Крагујевац СЗ: 20.000,00 – по члану 18.924,50 динара

ОпОр Звездара МГ: 12.000,00 – по члану 24.998,85 динара

ОпОр Смедерево ДУ: 10.000,00 – по члану 22.856,57 динара

ОпОр Нови Београд ММ: 15.000,00 – по члану 20.073,66 динара

ОпОр Смедерево СР: 20.000,00 – по члану 24.561,50 динара

 

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 17. маја 2019. године

 

Захтеви који су достављени у априлу 2019. године су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. маја до 31.маја 2019. године биће решавани почетком јуна 2019. године.

            Извршни одбор