На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 10. јануара 2018. године, размотрио захтеве достављене у децембру 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Зајечар ЈП: 31.000,00 – по члану 8.296,58 динара

ОпОр Лесковац СД: 34.000,00 – по члану 10.351,23 динара

ОпОр Краљево РБ: 37.000,00 – по члану 6.895,67 динара

ОпОр Горњи Милановац ЂН: 27.000,00 – по члану 9.453,90 динара

ОпОр Крушевац КХ: 34.000,00 – по члану 11.122,33 динара

ОпОр Крагујевац ВЗ: 34.000,00 – по члану 12.866,94 динара

ОпОр Ниш ДГ: 34.000,00 – по члану 9.453,41 динара

ОпОр Прокупље ПН: 37.000,00 – по члану 7.678,11 динара

ОпОр Врање ЗС: 34.000,00 – по члану 9.564,31 динара

ОпОр Звездара УМ: 27.000,00 – по члану 8.989,97 динара

ОпОр Крушевац ЛМ: 37.000,00 – по члану 6.640,34 динара

ОпОр Крагујевац АР: 31.000,00 – по члану 12.949,00 динара

ОпОр Пожега ПС: 31.000,00 – по члану 11.795,53 динара

ОпОр Смедеревска Паланка УР: 31.000,00 – по члану 12.451,68 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Чукарица МВ: 15.000,00 – по члану 24.374,57 динара

ОпОр Краљево ГЂ: 10.000,00 – по члану 23.037,57 динара

ОпОр Ужице МВ: 10.000,00 – по члану 22.393,00 динара

ОпОр Чачак ПМ: 20.000,00 – по члану 22.605,00 динара

ОпОр Крагујевац ПЖ: 20.000,00 – по члану 11.273,00 динара

Новчана средства ће бити уплаћена на текуће рачуне до 15. јануара 2019. године

 

Захтеви који су достављени у децембру су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. јануара до 31. јануара 2019. године биће решавани почетком фебруара 2019. године.

Извршни одбор