У Дому ВС у Београду (хорска сала) 20. децембра одржана је трећа седница Главног одбора седмог сазива Скупштине УВПС на којој је усвојен годишњи план рада и Финансијаког плана УВПС за 2019. годину, донета је одлука о пријему за колективног члана УВПС Удружење грађана „Подморничар“ Београд и о формирању комисије за реорганизацију УВПС.

 

Чланови Главног одбора такође су усвојили одлуку о престанку рада ОпОрг УВПС Младеновац, а размотрен је и предлог за ванредну доделу признања УВПС. Да би се усталио тираж гласила УВПС ,,Војни ветеран" донета је одлука да се општинским и градским одборима доставља тираж који чини десети део од броја чланова.

После више предлога из општинских и градских одбора да се повећа чланарина, Главни одбор је заузео став о покретању иницијативе да се у општинским и градским одборима организују консултације на којима треба најмање половина чланова да се изјасни да ли је за повећање чланарине, па ће тек онда бити донета коначна одлука.

Члановима главног одбора пружена је инфромација о обуци за вођење пословних књига у организацијама УВПС.

Опширнији извештај објављујемо у новом броју ,,Војнотг ветерана".