На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. децембра 2018.године, размотрио захтеве достављене у новембру 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

ОпОр Обреновац ЗЗ: 31.000,00 – по члану 11.843,43динара

ОпОр Кикинда ИА: 27.000,00 – по члану 5.708,45 динара

ОпОр Нови Београд ДД: 27.000,00 – по члану 12.068,56 динара

ОпОр Вождовац БМ: 34.000,00 – по члану 9.460,00 динара

ОпОр Лозница ГБ: 34.000,00 – по члану 5.331,86 динара

ОпОр Смедеревска Паланка СА: 27.000,00 – по члану 10.693,50 динара

ОпОр Ниш ДЉ: 34.000,00 – по члану 11.563,65 динара

ОпОр Ужице ПР: 34.000,00 – по члану 10.129,49 динара

ОпОр Нови Сад ЈД: 27.000,00 – по члану 12.243,67 динара

ОпОр Сомбор РР: 34.000,00 – по члану 6.890,89 динара

ОпОр Раковица МН: 34.000,00 – по члану 10.899,56 динара

ОпОр Бела Црква КД: 31.000,00 – по члану 10.425,36 динара

ОпОр Бела Црква СЖ: 31.000,00 – по члану 9.122,42 динара

ОпОр Земун МБ: 34.000,00 – по члану 7.568,28 динара

ОпОр Краљево: 34.000,00 – по члану 10.631,48 динара

 

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Вождовац ДЗ: 15.000,00 – по члану 22.442,38 динара

ОпОр Земун КП: 19.500,00 – по члану 19.549,52 динара

ОпОр Кикинда КС: 20.000,00 – по члану 16.106,66 динара

ОпОр Земун ПМ: 15.000,00 – по члану 22.530,01,36 динара

ОпОр Нови Београд МЉ: 10.000,00 – по члану 17.287,37 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 10. децембра 2018. године

 

Захтеви који су достављени у новембру су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. децембра до 31.децембра 2018. године биће решавани почетком јануара 2019. године.

Извршни одбор