На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. новембра 2018. године, размотрио захтеве достављене у октобру 2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

А) Материјално стање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Вождовац ПА: 34.000,00 - по члану 7.714,11 динара

ОпОр Крагујевац РЗ: 31.000,00 - по члану 11.540,83 динара

ОпОр Вождовац ОЖ: 31.000,00 - по члану 12.215,13 динара

ОпОр Нсви Београд НМ: 31.000,00 - по члану 9.261,68 динара

ОпОр Нови Београд ПН: 34.000,00 - по члану 10.621,83 динара

ОпОр Земун ЗМ: 27.000,00 - по члану 11.110,45 динара

ОпОрЗемунТМ: 31.000,00 - по члану 13.104,70 динара

ОпОр Смедерево СЈБ: 34.000,00 - по члану 11.293,87 динара

ОпОр Краљево РМ: 34.000,00 - по члану 8.968,30 динара

ОпОр Нови Београд АД: 34.000,00 - по члану 12.767,36 динара

ОпОр Ужице ММ: 31.000,00 - по члану 13.053,93 динара

ОпОр Чачак МГ: 31.000,00 - по члану 12.580,52 динара

ОпОр Зрењанин СП: 34.000,00 - по члану 4.691,37 динара

ОпОр Зајечар МЗ: 34.000,00 - по члану 12.554,39 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5. а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Суботица ДБ: 12.000,00 - по члану 23.376,64 динара

ОпОр Чукарица ДЈ: 20.000,00 - по члану 25.343,34 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 8. новембра 2018. године

Захтеви који су достављени у октобру су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. до 30. новембра 2018. године биће решавани почетком децембра 2018. године.

Извршни одбор