После два несувисла, неаргументована, острашћена и по многима политички обојена напада на Удружење војних пензионера СРБИЈЕ (УВПС), Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије (УСПВЛС), односно самозваног, самопрокламованог ,,великог вође“ за права војних пензионера Јована Тамбурића против УВПС и наших оштрих реакција, након којих је спласла неразумна оштрица, заснована на критици без објективног покрића, чије је исходиште покушај умањења ауторитета УВПС, поново се покушава са дезавуисањем репрезентативне организације војних пензионера Србије тако што се пласирају ноторне неистине да наше удружење подржава процесе усмерене против права војних пензионера.

Да би, наводно, били спречени покушаји у којима учествује најмасовнија организација која објективно све чини за војне пензионере, Удружење синдиката пензионисаних војних лица Србије  је чак сачинило упутство како да чланови УВПС иступе из нашег удружења и прикључе се Удружењу синдиката пензионисаних војних лица Србије. То је груби и безочни насртај на репрезентативну организацију која осведочено помаже војним пензионерима, а све ради, народски речено, измене тока матице и усмеравања воде на своју воденицу.

На скуповима УСПВЛС неосновано се блати Удружење војних пензионера Србије, како би се наше чланство приклонило организацији која делује у складу са својим правцима опредељења. Тако су, између осталог, војни пензионери чланови УВПС, позивани да учествују у масовним протестима против Министарства одбране и Војске Србије и Владе Републике Србије и актуелних власти.

Удружење војних пензионера Србије све време објективне примедбе на законе, уредбе, подзаконска и друга акта, уз навођење свих аргумената, редовно упућује МО и Влади Републике Србије, истрајавајући на томе и водећи рачуна о правима и интересима војнопензионерске популације и нико не може да стави објективну примедбу да није деловало у складу са интересима најмасовније, а тиме и репрезентативне организације војних пензионера Србије.

Удружење војних пензионера Србије се у пракси свог деловања не позива на активности, прокламације и објаве Удружења синдиката пензионисаних војних лица Србије, осим када дара преврши меру, то јест када се минорна и маргинална организација заигра и пређе рубикон. Војни пензионери, ипак, без грешке распознају манипулације и мешетарења других.

Удружење војних пензионера Србије ће, као и до сада, своје примедбе на законе, уредбе и подзаконска акта увек упућивати Министарству одбране и Влади Републике Србије. Уколико УВПС буде незадовољно реакцијама надлежних државних органа, то ће јавно саопштавати и предузимати мере у складу са Уставом РС и законима дефинисаним ситуацијама.