Vlada Republike Srbije  na sednici od 19. oktobra 2018. godine usvojila je Uredbu o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanje uz penziju, kojom se propisuje da se novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava na sledeći način:

 

Za korisnike penzija čija je visina penzije za oktobar i novembar 2018. godine iznosila do 26.643,75 dinara (za ove korisnike nije primenjivan Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzije), novčani iznos uvećanja uz penziju obračunava se kao 5% od visine penzije korisnika.

 

Penzija čiji iznosi su do 26.643,75 + 5% = 26.643,75 + 1.332,18 = 27.975,93 dinara,

 

Ovi penzioneri dobivaju uvećanje penzije za 5%.

II

Za korisnike penzija čija je visina penzije za oktobar i novembar 2018. godine iznosila od 26.643,75 dinara do 34.003,90 dinara, (na ove korisnike je primenjen Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzije), novčani iznos kao uvećanje uz penziju obračunava se kao razlika između iznosa isplaćene za septembar 2018. godine uvećane za 5%  i iznosa pripadajuće penzije prema Zakonu o PIO.

 

Penzija čiji je iznos u septembr 2018. godine iznosio npr:

26.843,75 + 5% = 26.843,75+ 1.342,18 = 28.185,93dinara,

 

 

Da nije bilo primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzije, penzija tog korisnika je trebala da bude npr: 27.650,00 dinara. Ovaj korisnik penzije dobiva uvećanje i to: 28.185,93 – 27.650,00 = 535,93 dinara.

 

Korisnici penzija čija kojima je isplaćena penzija u septembru od 26.643.75 do 34.003,90 dinara imaju nekiiznos kao uvećanje.

III

 

Za korisnike penzija čija je visina penzije za oktobar i novembar 2018. godine bila veća i li jednaka 34.003,90 dinara (na ove korisnike je primenjen Zakon o privremenom uređenju načina isplate penzije), ne obračunava se novčani iznos kao uvećanje uz penziju. Ovim korisnicima penzija će se u novembru 2018. Godine isplatiti po Zakonu o PIO.