На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 5. октобра 2018. године, размотрио захтеве достављене у септембру2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјалностање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

 

 

ОпОр Крагујевац ЦМ: 26.000,00 – по члану 11.620,90динара

ОпОр Краљево РМ: 32.000,00 – по члану 11.933,82,90 динара

ОпОр Пирот ИД: 32.000,00 – по члану 11.997,70 динара

ОпОр Врање ПБ: 32.000,00 – по члану 8.436,80 динара

ОпОр Звездара ЧМ:32.000,00 – по члану 6.124,00 динара

ОпОр Пожега ДН: 32.000,00 – по члану 11.335,10 динара

ОпОр Смедеревска Паланка ШЧ: 29.000,00 – по члану 13.123,04 динара

ОпОр Ћуприја СМ: 29.000,00 – по члану 8.836,36 динара

ОпОр Крушевац МН:36.000,00 – по члану 6.048,32 динара

ОпОр Обреновац ГС: 29.000,00 – по члану 13.015,00 динара

ОпОр Параћин ПБ: 36.000,00 – по члану 4.730,99 динара

ОпОр Ниш ИМ: 20.000,00 – по члану 25.526,00 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Ниш ИМ: 20.000,00 – по члану 25.526,00 динара

 

Новчанасредствасу уплаћена на текућерачуне 10. октобра 2018. године

 

Захтеви који су достављени у септембру су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. до 31.октобра 2018. године биће решавани почетком новембра 2018. године.

Извршни одбор