На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 7. септембра 2018. године, размотрио захтеве достављене у августу2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлуке о додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:
 

А) Материјалностање

Наосновучлана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Чачак РМ: 29.000,00 – по члану 8.262,44динара

ОпОр Чачак НМ: 29.000,00 – по члану 11.757,70 динара

ОпОр Прокупље: ЛД: 29.000,00 – по члану 10.696,20 динара

ОпОр Палилула НД: 36.000,00 – по члану 6.724,81 динара

ОпОр Нови Београд КС: 26.000,00 – по члану 13.050,00 динара

ОпОр Нови Београд ЈД: 26.000,00 – по члану 13.162,03 динара

 

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

 

ОпОр Крагујевац ЖМ: 10.000,00 – по члану 21.259,23 динара

ОпОр Земун КН: 18.000,00 – по члану 25.221,35 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне 07. септембра 2018. године

 

Захтеви који су достављени у августу су сви решени. Захтеви који буду достављени у времену од 1. септембра до 30.септембра 2018. године биће решавани почетком октобра 2018. године.

Извршни одбор