На основу Правилника о социјалној и хуманитарној помоћи Удружења војних пензионера Србије, Изврши одбор је на седници одржаној 6. августа 2018. године, размотрио захтеве достављенеу јулу2018. године, и на основу прописаних критеријума и испуњених услова, донео је одлукео додели једнократне социјалне и хуманитарне помоћи:

 

А) Материјално стање

На основучлана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 1. Правилника

ОпОр Крагујевац ЈД: 32.000,00 – по члану 7.306,82динара

ОпОр Крагујевац РД: 32.000,00 – по члану 7.265,02 динара

ОпОр Вождовац СД: 29.000,00 – по члану 13.030,19 динара

ОпОр Нови Београд КМ: 36.000,00 – по члану 7.087,14 динара

ОпОр Палилула РР: 36.000,00 – по члану 7.165,22 динара

ОпОр Зајечар ПГ: 29.000,00 – по члану 12.055,76 динара

ОпОр Нови Сад МББ: 26.000,00 – по члану 13.095,50 динара

ОпОр Краљево МС: 32.000,00 – по члану 10.424,84 динара

ОпОр Ужице ЈЗ: 32.000,00 – по члану 6.061,45 динара

ОпОр Прокупље ТВ: 32.000,00 – по члану 12.045,81 динара

ОпОр Прокупље РР: 29.000,00 – по члану 7.369,83 динара

ОпОр Ниш МО: 32.000,00 – по члану 12.298,00 динара

Б) Здравствено збрињавање

На основу члана 5.а у вези са чланом 4. став 1. тачка 2. Правилника,

ОпОр Обреновац ОД: 10.000,00 – по члану 19.502,25 динара

ОпОр Крагујевац ММ: 15.000,00 – по члану 24.486,21 динара

ОпОр Вождовац ТМ: 25.000,00 – по члану 23.705,48 динара

ОпОр Земун ПВ: 15.000,00 – по члану 20.415,95 динара

ОпОр Нови Београд ПМ: 10.000,00 – по члану 24.218,11 динара

ОпОр Земун МТ: 20.000,00 – по члану 13.828,81 динара

 

Новчана средства су уплаћена на текуће рачуне.

 

Захтеви који су достављени у јулу су сви решени. Захтеви који буду достављени од 1. августа до 31. августа 2018. године биће решавани почетком септембра 2018. године.

Извршни одбор