У Дому ВС у Београду данас је одржан радни састанак председника УВПС Љубомира Драгањца и његових сарадника са директором Фонда за СОВО потпуковником др Раданом Костићем. На састанку је било речи о областима здравственог и социјалног осигурања, посебно о проблемима са којима се сучељавају војни пензионери.

Председник Драгањац је оценио да Фонд за СОВО у целини испуњава обавезе из својих надлежности, али је покренуо и неколико питања од значаја за кориснике социјалног осигурања. Директор Фонда за СОВО потпуковник Костић обавестио је прдставнике УВПС да је Управни одбор Фонда за СОВО донео нови Правилник за протетичка  и орстотичка помагала, које ће ових дана бити достављен Удружењу.

 

У погледу наплате путних трошкова војних осигураника који одлазе на прегледе или лечење изван места боравка, установљено је да Фонд за СОВО редовно испуњава своје обавезе, а да се застоји јављају у појединим командама гарнизона где се врши обрада рачуна. У том смислу Удружење ће се обратити Генералштабу ВС.

Председник УВПС је изнео потребу да се за чланове Управног одбора и  Надзорног одбора Фонда за СОВО поново именују представници УВПС.

Удружење је покренило питање социјалне и хуманитарне помоћи материјално слабостојећим пензионерима, сматрајући да Фонд за СОВО треба да помогне осигуранике да превазиђу проблеме са којима се сусрећу.